יום רביעי, 10 בספטמבר 2014

SunShine

אני כועסת עליך שלא היית.
שלא באת.
שנזהרת מזה כמו מאש.
אני כועסת על זה שהוא כן.

אני כועסת עליך כי אני מבינה
כמה ראית אותי וכמה לא
רצית אותי.
להיות איתי.
לחוות את הבית.
את הקדושה
שלי.
ראית אותי ובחרת שלא.